societeit vastgoed
Duurzaamheid
Sociëteit Vastgoed
Duurzaamheid
10/20/2023
0 min
0

Het Duurzame Woningvraagstuk: Verduurzaming van de Bestaande Voorraad

10/20/2023
0 min
0

Tijdens een energieke en informatieve sessie spraken

📢 Robbert van Dijk - a.s.r. real estate

📢 Edward Touw (moderator) - Heimstaden

📢 Gertjan van der Baan - Vesteda

📢 Niek Verra - Verra Makelaars

📢 Hans Peter Fris - FRIS | Real People en

📢 Claudia van Haeften (moderator) - Sociëteit Vastgoed

met elkaar over de actuele woningmarkt, een unieke setting onder leiding van Edward Touw van Heimstaden. Wat gebeurt er in de sector en welke oplossingen zijn er mogelijk?

Een van de grootste uitdagingen in de vastgoedsector is de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Hierbij spelen diverse juridische en fiscale aspecten een cruciale rol. Tijdens het interactieve gesprek richtten wij ons met name op de strategieën om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen en de obstakels die hierbij kunnen optreden.

Het is daarbij van groot belang om verduurzaming te zien als een langetermijninvestering, met zowel financieel als maatschappelijk rendement. Beleggers zijn vaak bereid in verduurzaming te investeren, mits hier iets voor terugkomt. Het begeleiden van Verenigingen van Eigenaren (VvE's) speelt hierbij een centrale rol terwijil renteloze leningen hierbij een cruciale rol kunnen spelen.

Een belangrijk aandachtspunt is ook hier opnieuw de rol van de overheid. Aanpassingen in grondprijzen en erfpachtconstructies kunnen de weg vrijmaken voor grootschalige verduurzamingsprojecten. 

Daarnaast dient er een heroverweging plaats te vinden van de overdrachtsbelasting voor particuliere beleggers, met het oog op het stimuleren van verduurzaming.

Reacties
Categorieën