Chepri en vervolg SV

Allerbeste Chepri leden en partners,

Het is duidelijk en helder, de situatie voor particuliere beleggers en hun adviseurs en begeleiders is veranderd. Daar zijn diverse redenen voor aanwezig.

Wij als stichting Sociëteit Vastgoed, focussen ons graag op de oplossingen hiervoor. Door samen te werken, kennis te delen, elkaar inzichten te geven, alternatieven te bieden en nieuwe mogelijkheden onder de aandacht te brengen.

Vandaar dat wij, na overleg met onze adviseurs het volgende besluit gemaakt hebben, waarmee wij verwachten dat wij jullie directe tools en handvatten, positieve onderbouwing en een effectieve meerwaarde van jouw lidmaatschap of partnership kunnen bieden.

Wat betekent dit concreet? 

In de maand juli 2023 zullen wij starten met de lid- en partnerschappen van Chepri om te zetten naar Sociëteit Vastgoed. Dit grote landelijke en zelfs internationale netwerk biedt jou oneindig meer toegang tot investeringen, netwerkmogelijkheden en uitbreidingen voor jouw portefeuille of samenwerking.

 • Bij iedere verlenging van het lidmaatschap van Chepri, zet het secretariaat jouw details over naar de omgeving van Sociëteit Vastgoed;

 • Je krijgt daardoor ook toegang tot de online ledenomgeving van Sociëteit Vastgoed en kunt de meetings, expertteams, notulen, presentaties en de kennis die daar gedeeld wordt direct zien en toepassen;

 • De leden die een instap lidmaatschap van Chepri hebben van € 195,- stappen over op een proeflidmaatschap van Sociëteit Vastgoed, zonder bijkomende kosten. Hierdoor kun je 3 maanden lang deelnemen aan alle meetings, met 50% korting deelnemen aan alle vastgoedopleidingen plus coaching en consulting en alle 50+ meetings van Sociëteit Vastgoed zijn nu ook voor jou een nieuwe plek om je kennis, netwerk en samenwerkingen uit te breiden; Zie hiervoor dit lidmaatschap.

Lidmaatschap

 • De leden die een volwaardig lidmaatschap van Chepri hebben, worden bij verlenging omgezet naar een professioneel lidmaatschap. De invulling hiervoor vindt je op onze website. Ook hiervoor geldt, je kunt direct zonder kosten deelnemen aan meer dan 50 meetings, met 50% korting deelnemen aan alle diners, vastgoedopleidingen plus coaching en consulting en alle meetings van Sociëteit Vastgoed zijn nu ook voor jou een nieuwe plek om je kennis, netwerk en samenwerkingen uit te breiden; Zie hiervoor de lidmaatschappen waar je nu uit kunt kiezen, wij zetten het in ieder geval om naar professioneel, wens je dit te upgraden, laat het ons dan weten!
 • De leden die een lidmaatschap hebben waar de opleiding bij ingesloten zit, hebben buiten de deelname aan álle meetings, met 50% korting deelnemen aan alle vastgoedopleidingen, plus coaching en consulting plus diners, en alle 50+ meetings van Sociëteit Vastgoed zijn nu ook voor jou een nieuwe plek om je kennis, netwerk en samenwerkingen uit te breiden en hebben daarnaast toegang tot de totale online opleidingen van de Academy; Zie hiervoor de uiteenzetting.  
 • Het beleid van Chepri en Sociëteit Vastgoed is identiek en blijft onverkort van kracht.

  Partners

  Partners van Chepri worden bij verlenging omgezet naar partner van Sociëteit Vastgoed. De 3x zo hoge kosten hiervoor nemen wij dan (het eerste jaar) voor onze rekening. Je kunt vanaf het moment van verlenging direct gebruik maken van alle partnervoordelen, en je organisatie wordt ook zo toegevoegd aan de website. Zie hiervoor de partners. De Ledenservice of het secretariaat kun je direct bereiken om afspraken te maken voor jouw zichtbaarheid en podcastsopname!
 • Deze omzetting, die jouw netwerk en kennis van vastgoed en de sector met een enorme boost laat groeien, betekent dus dat jij vanaf heden, 2023 deel kunt nemen aan de meetings van Sociëteit Vastgoed, zoals deze op de agenda staan. Zie hiervoor de link. Dat betekent minimaal 50 meetings per jaar om jouw netwerk en kennis uit te breiden en te versterken.

  Academy

  Plus je kunt dus ook deelnemen aan alle live opleidingen van de Academy, met 50% korting, zie ook hiervoor de link.  
 • De meetings van Chepri, die klaarstonden, voegen wij toe aan de agenda van Sociëteit Vastgoed. Het betreft dezelfde stichting, er verandert niets bij de Kamer van Koophandel.  Je krijgt wel absoluut veel meer waarde en mogelijkheden, inspiratie en conrete tools van ons.
 • Het bestuur van Chepri, blijft het expertteam, dit staat nu reeds genoemd op de website van Sociëteit Vastgoed, bij de andere expertteams.

  Neem zeker een kijkje welke expertise en grote meerwaarde vanaf nu ook breed met jou gedeeld zal gaan worden in de ledenomgeving, op socials, tijdens kennistafels, op locaties en tijdens de meetings!
 • Automatische afschrijvingen zullen per 1 september 2023 stopgezet worden, vanaf dit moment ontvang je ieder jaar je factuur via het secretariaat.

  Sociëteit Vastgoed

 • Ben je al lid van Sociëteit Vastgoed? En had je een aanvullend lidmaatschap voor Chepri? Dan bieden we je drie opties aan om de toegevoegde waarde aan een uitbreiding verder vorm te blijven geven, zodat je investering van kracht blijft en concrete waarde toe blijft voegen, ook als extra service:

    1. Je kiest voor een online lidmaatschap van de Academy, zodat je via de app alle vastgoedopleidingen en introductie op de post master educatie kunt volgen. Het secretariaat en de Ledenservice zetten dit dan voor je om, zodat je direct toegang hebt.  

    2. Je kiest voor Sociëteit Vastgoed Consulting, zodat je direct toegang krijgt tot deze cursussen die gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling en zakelijk succes. Zie hiervoor de link. Het secretariaat en de Ledenservice maakt het graag voor je in orde.

  Daarnaast behoudt je uiteraard alle voordelen van beide lidmaatschappen, de een is gespecialiseerd in particuliere beleggers en het lidmaatschap van Sociëteit Vastgoed is gefocussed op professionals die zakelijk werkzaam zijn in de vastgoedsector. Je behoudt alle voordelen, en kunt blijvend gebruik maken van alle cursussen, trainingen, meetings en culiniaire sessies van zowel Chepri als Sociëteit Vastgoed.

  Expertteam

  Je kunt ook kiezen voor deelname in een van de expertteams, dat past bij jouw specifieke en unieke kennis en expertise, en waarbij jij jouw toegevoegde waarde invulling geeft, zodat dit breed gedeeld zal worden met de sector. Zie hiervoor de teams.

  Deelnemen aan de expertteams is vanaf een Prime Lidmaatschap, echter, wij zullen in samenwerking met het secretariaat dit voor jou zonder bijkomende kosten in orde maken. De Ledenservice bericht je over de data van de meetings en wij zorgen dat je aan de website toegevoegd wordt, met jouw foto en gegevens.    

 • De Chepri website zal vanaf de maand juli 2023 niet langer beschikbaar zijn, alle details en informatie lopen dan via Sociëteit Vastgoed.  

 • De Chepri socials op Facebook, Instagram en LinkedIn blijven live en zullen blijvend door ons gevoed en gevuld worden met relevante informatie voor beleggers en investeerders. Voedt ons dus zeker en alsjeblieft met content om hier te kunnen plaatsen.
 • Door de directe contacten met de expertteams, ontvang je ook directe informatie van het International Expertteam. Je kunt uitzien naar waardevolle tips en meetings, ook internationaal om aan deel te nemen.

  Meerwaarde en support

Wij hopen en vertrouwen erop jou hier de beste handvatten en invulling te kunnen blijven geven, zelfs veel meer dan voorheen, om jou juist nu helder te stellen dat je onderdeel uitmaakt van een waardevolle, loyale zakelijke familie en wij onze business, mogelijkheden en toekomstvisie blijvend met elkaar delen en invulling geven.

Mochten er ragen of onduidelijkheden zijn, je kunt ons tot en met 14 juli bereiken via ledenservice@societeitvastgoed.eu en info@societeitvastgoed.eu.

Daarna start het zomerreces, op 5 september verwelkomen wij je graag bij de eerste meeting na de zomer, of al in juli bij de Mentormeeting of de Kennistafel verduurzaming bij ING in Amsterdam.

Wij hopen en vertrouwen als CHEPRI, Particuliere Vastgoedbeleggers jou de beste handvatten en invulling te kunnen blijven geven, zelfs meer dan voorheen, om jou juist nu helder te stellen dat je onderdeel uitmaakt van een waardevolle, loyale zakelijke familie en wij onze business, mogelijkheden en toekomstvisie blijvend met elkaar delen en invulling geven.

Kortom, Chepri wordt beter en sterker dan ooit, met meer mogelijkheden, meer meetings, een groter netwerk, meer tools en samenwerkingen, meer opties tot opleidingen en studie en meer versterking. 
Omdat wij vinden dat particuliere beleggers juist nu alle support en aandacht verdienen, en daar zorgen wij bij Sociëteit Vastgoed ook op deze wijze ook een klein beetje voor door het lidmaatschap van Chepri veel meer uit te breiden, zonder dat daar kosten tegenover staan.


Ook namens Chepri bestuursleden en onze adviseurs,


 Namens Sociëteit Vastgoed & Co.
 Heel graag tot spoedig ziens!


Claudia van Haeften MBA MSV
Founder en Directeur

Over de schrijver
Het Full Service Platform wordt gevormd door het sterke Vastgoed Netwerk en de motiverende Academy, terwijl de loyale Community effectief invulling geeft aan het delen van Business, Fun en Kennis. Dit versterkt de zakelijke vriendschappen tussen de 650+ beslissers.Sociëteit Vastgoed is hierdoor een unieke zakelijke familie met een fundering in Professionaliteit, Kwaliteit en Expertise.
Reactie plaatsen