claudia van haeften
Leiderschap
Sociëteit Vastgoed
Leiderschap
06/24/2024
2 min
0

EEN BOODSCHAP VAN DE OPRICHTER VAN SOCIËTEIT VASTGOED, CLAUDIA L. VAN HAEFTEN

06/24/2024
2 min
0

Beste en zeer gewaardeerde lezer,

Bij Sociëteit Vastgoed en Sociëteit Vastgoed International wijden we ons aan het stimuleren van transformatieve veranderingen binnen de vastgoedsector en de gebouwde omgeving. Als uitgebreid netwerk brengen wij professionals samen uit diverse disciplines binnen de vastgoedbranche, met als doel educatie, onderzoek en samenwerking te bevorderen om de aanzienlijke uitdagingen van de huidige dynamische context aan te gaan.

Onze missie is helder: de toekomst van de gebouwde omgeving vormgeven door middel van significante, op de gemeenschap gerichte transformaties. Onze rol is cruciaal in het stimuleren van veranderingen, het aanpakken van kritieke kwesties zoals klimaatactie, de decarbonisatie van het vastgoed, sociale impact, diversiteit en inclusie, en het opleiden van een diverse nieuwe generatie vastgoedleiders. We richten ons ook op het verbeteren van de betaalbaarheid en toegankelijkheid van woningen in onze gemeenschappen.

Sociëteit Vastgoed fungeert als een non-profit platform dat leden wereldwijd verbindt, en biedt ongeëvenaarde kansen om ideeën, innovatieve oplossingen en best practices te delen. Wij zijn toegewijd aan het continu professioneel ontwikkelen van onze leden door middel van diverse programma's, waaronder leiderschapsmentoring, toegewijde conferenties, evenementen, en een schat aan onderzoeksbronnen.

Wij nodigen jou uit om bij ons aan te sluiten bij Sociëteit Vastgoed om actief deel te nemen aan het vormgeven van de gebouwde omgeving en duurzame relaties binnen de industrie op te bouwen. Samen kunnen we duurzame en inclusieve gemeenschappen creëren die de behoeften van vandaag en de uitdagingen van morgen aanpakken.

Voor meer informatie over onze initiatieven en hoe ook jij betrokken kunt raken, bezoek alsjeblieft onze website op www.societeitvastgoed.eu. Wij kijken ernaar uit jou te verwelkomen bij onze komende evenementen en programma's, en om met jou samen te werken om zinvolle veranderingen in de vastgoedsector te bewerkstelligen.

Laten we samen een impactvolle toekomst bouwen.

Claudia L. van Haeften,
Oprichter, Sociëteit Vastgoed en Sociëteit Vastgoed International


A MESSAGE FROM THE FOUNDER OF SOCIËTEIT VASTGOED, CLAUDIA L. VAN HAEFTEN

At Sociëteit Vastgoed and Sociëteit Vastgoed International, we are dedicated to fostering transformative impacts across the real estate sector and the built environment. As a comprehensive network, we bring together professionals from various disciplines within the real estate industry, promoting education, research, and cooperation to tackle significant challenges in today’s dynamic environment.

Our mission is clear: to shape the future of the built environment through significant, community-oriented transformation. Our role is pivotal in driving change, addressing critical issues such as climate action, the decarbonization of real estate, social impact, diversity and inclusion, and the education of a diverse new generation of real estate leaders. We also focus on improving housing affordability and accessibility in our communities.

Sociëteit Vastgoed stands as a non-profit platform that connects members across the globe, offering unparalleled opportunities to share ideas, innovative solutions, and best practices. We are committed to providing our members with continuous professional development through various programmes, including leadership mentoring, dedicated conferences, events, and a wealth of research resources.

We invite you to join us at Sociëteit Vastgoed to actively participate in shaping the built environment and to forge lasting relationships within the industry. Together, we can create sustainable and inclusive communities that address today’s needs and tomorrow’s challenges.

For more information on our initiatives and how you can get involved, please visit our website at www.societeitvastgoed.eu. We look forward to welcoming you to our upcoming events and programmes, and to collaborating with you to drive meaningful change in the real estate sector.

Let’s build the future together.

Claudia L. van Haeften,
Founder, Sociëteit Vastgoed and Sociëteit Vastgoed International

Reacties
Categorieën