societeit vastgoed
Duurzaamheid
Sociëteit Vastgoed
Duurzaamheid
12/13/2023
3 min
0

De Toekomst van Logistiek Vastgoed: Een Balans tussen Groei en Duurzaamheid

12/13/2023
3 min
0

De Toekomst van Logistiek Vastgoed: Visionair Voorsorteren met ESG 🌿

In een wereld waar duurzaamheid en economische groei elkaar ontmoeten, staat de logistieke vastgoedsector voor een revolutionaire verandering.

In een tijdperk waar economische groei en ecologische duurzaamheid elkaar kruisen, bevindt de logistieke vastgoedsector zich op een cruciaal kruispunt. De toenemende vraag naar efficiënte en duurzame logistieke ruimtes benadrukt de noodzaak van een balans tussen economische ontwikkeling en ecologische verantwoordelijkheid. 

Tijdens de kennismeeting bij JLL, namen we dankzij expertteam BENOE een deepdive in de logistieke vastgoedsector. 

Door de impactvolle presentaties  van Sven Bertens en Jan van den Hogen kregen wij een impactvol en gedetailleerd inzicht in de uitdagingen en kansen, met bijzondere aandacht voor Environmental, Social, and Governance (ESG)-criteria en het risicoperceptie, ook vanuit Europees perspectief.

Actuele Marktdynamiek

De logistieke sector is inmiddels uitgegroeid tot een volwassen markt, die beter presteert dan de retail- en kantorenmarkt. 'Light industrial' vastgoed wordt steeds vaker gekocht met private equity, en de logistieke yield duikt onder die van kantoren. Desondanks blijft de vraag naar logistiek vastgoed onder druk staan, deels door beperkte beschikbaarheid en de impact van e-commerce. 

Na COVID-19 is de wereldwijde scheepvaart weer genormaliseerd, wat betekent dat ook de invulling van logistiek hier dienovereenkomstig weer op volle kracht door wordt bezet. Echter, de sector wordt geconfronteerd met hoge inflatie en rentetarieven. Er wordt echter wel verwacht dat de rente in de tweede helft van 2024 zal dalen. 

Er is een dalende trend in leegstand, mede door een terugvallende economie en voorraden. De lichte leegstand van 1,6% (waarbij 5% als frictieleegstand wordt beschouwd) wijst op een sterke markt.

ESG in Logistiek Vastgoed: Noodzaak of Nalatigheid?

Onze blik richt zich nu, door de gewijzigde strategie, op het transformeren van bestaand logistiek vastgoed. Door bestaande structuren te renoveren en aan te passen aan de klimaatdoelstellingen van het Parijs-akkoord, kunnen we een significante reductie in de CO2-voetafdruk realiseren. Dit is niet alleen een ecologische noodzaak, maar ook een noodzakelijke zakelijke invulling. De implementatie van ESG-criteria in de logistieke vastgoedsector wordt immers steeds urgenter. Nu wereldleiders en grote institutionele organisaties als DEKA Immobilien hier gericht en globaal hun beleid en toepassingen op aan gaan passen en uitvoeren, zal dit de voortrekkersrol zijn waar de markt op zal reageren, en vervolgens op gaan acteren.

Kritiek dat de sector 20 jaar achterloopt in het integreren van duurzaamheidsnormen klinkt steeds luider. Hoewel certificeringen zoals BREEAM ooit golden als gouden standaard, lijken deze nu overschaduwd te worden door economische belangen bij aankoopprocessen. De vraag die rijst, is of het huidige duurzaamheids-beleid in de logistieke sector toereikend is om aan de hedendaagse ESG-eisen te voldoen.

Transformatie van Bestaand Vastgoed

Een cruciaal onderdeel van de gevoerde discussie is daarbij dan ook de verduurzaming van bestaand vastgoed. Het renoveren en transformeren van oudere gebouwen om ze 'Paris Proof' te maken, in lijn met de klimaatdoelstellingen van het Parijs-akkoord, is een complexe maar essentiële stap. De CO2-voetafdruk van nieuwbouw is aanzienlijk, en veel bestaande gebouwen zijn niet voorbereid op de uitdagingen van klimaatverandering. Vandaar dat ook steeds meer aandacht zal gaan naar de transformatie en verduurzaming van bestaand vastgoed.

Het is tijd om visionair voor te sorteren in de markt. 

Het implementeren van ESG-criteria (Environmental, Social, and Governance) is daarmee niet langer een optie, maar een cruciaal onderdeel van onzer aller toekomstige strategie. Duurzame investeringen zijn de sleutel tot langetermijnsucces en risicobeheersing in het licht van klimaatverandering. De dreiging van klimaatverandering herinnert ons er door de geregistreerde rampen en ontwikkelingen aan, dat het aanpassen van onze investeringsstrategieën en vastgoedportfolio’s essentieel is voor risicospreiding. 

De Rol van Beleggers en Taxateurs

Beleggers en taxateurs spelen net als in de andere assetklassen een veranderende sleutelrol in de markt voor logistiek vastgoed. Hun beoordelingsvermogen op basis van ESG-criteria is daarbij van cruciaal belang. Er is een toenemende behoefte aan 'visionaliteit' – het vermogen om vooruit te kijken en te investeren in duurzame ontwikkelingen die op langere termijn vruchten afwerpen. 

Conclusie: Een Nieuwe Richting voor Logistiek Vastgoed

De logistieke vastgoedsector staat door deze ontwikkelingen voor een significante uitdaging: het balanceren van groeiende economische vraag met de noodzaak voor duurzame ontwikkeling. 

Deze sector zal zich gaan aanpassen aan veranderende markteisen en klimaatdoelstellingen. Dit vereist een transformatie in zowel het ontwerp en gebruik van gebouwen als in de mentaliteit van beleggers en ontwikkelaars. Deze herstructurering en uitbreiding met actuele marktinformatie en focus op ESG-uitdagingen biedt een meer diepgaande en professionele kijk op de toekomst van logistiek vastgoed. Door samen te werken en innovatieve oplossingen te implementeren, kan de logistieke vastgoedsector een voortrekkersrol spelen in de transitie naar een duurzamere toekomst. 

Claudia van Haeften
Founder Sociëteit Vastgoed

Reacties
Categorieën