societeit vastgoed
Vastgoedsoftware
Sociëteit Vastgoed
Vastgoedsoftware
01/29/2024
2 min
0

Samenwerking in de Keten: Waarheid of Wens?

01/29/2024
2 min
0

In de complexe wereld van de vastgoedsector, waar conservatisme vaak de overhand heeft, rijst de vraag: is samenwerking in de keten een haalbare werkelijkheid of slechts een wensdroom? Met de opkomst van technologische innovaties en de nadruk op duurzaamheid, lijkt de roep om standaardisatie, efficiëntie en transparantie luider dan ooit. Maar hoe ver zijn we echt?

Woningcorporaties, beleggers, en vastgoedbeheerders staan voor een uitdagende transitie. Enerzijds moeten zij voldoen aan de stijgende vraag naar duurzaamheid en energie-efficiëntie, anderzijds wordt van hen verwacht dat zij de waarde van hun portefeuilles maximaliseren. De sleutel tot succes? Standaardisatie van data en processen, gekoppeld aan innovatieve technologieën zoals het Building Information Model (BIM) en geavanceerde gebouwbeheersystemen.

Standaardiseren

Woningcorporaties hebben reeds stappen gezet met gestandaardiseerde VERA-standaarden. Dit initiatief moet echter breder worden getrokken om de hele sector te omvatten. De uitdaging ligt in het creëren van een eenduidige manier van samenwerken, waarbij data centraal staat. Hierdoor kan compliance worden gegarandeerd en kan de veiligheid worden verhoogd. Ook voor ESG-certificering is het essentieel dat data op een gestandaardiseerde manier wordt verzameld en gedeeld.

Maar vastgoed is nu eenmaal een sector met een lange adem. Innovatie is een 'ongoing process' dat voeding en adoptie vereist als een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. De sleutel tot succes is het centraliseren en specificeren van data. Hoewel er zeker progressie is, is de samenwerking nog niet optimaal. Samenwerking binnen de keten biedt een meerwaarde door efficiëntie en het vermogen om te innoveren.

Verandering is noodzaak

Corponet, een samenwerkingsverband van woningcorporaties, heeft geïdentificeerd dat verandering noodzakelijk is; van archiefkasten naar databanken. Maar er zijn nog geen standaarden zoals bij AEDES het geval is. De vraag is: hoe kunnen we deze versnelling samen realiseren? Internationaal is al veel progressie geboekt, met gebouwdata die via platforms als Microsoft worden gedeeld. We kunnen ook leren van andere industrieën, zoals de telecommunicatiesector, waar internationale communicatie gestandaardiseerd is.

Het is tijd voor de vastgoedsector om deze uitdagingen aan te gaan. Beleggers, corporaties en beheerders dienen de handen ineenslaan om te innoveren en samen te werken. Dit vraagt om duidelijke afspraken over wat er opgeleverd wordt en hoe informatie wordt gedeeld. Sociëteit Vastgoed pakt deze cruciale rol graag op door het organiseren van workshops, het delen van kennis, en het samenbrengen van vooruitstrevende partijen.

Expertteam THOTH deelt kennis

Sprekers als Koen Dons, Erik Ubels en Joakim Grader, onderdeel van expertteam THOTH, die hierover in gesprek gingen, gemodereerd door Claudia van Haeften, zullen deze kwesties verder verkennen. 

Het is tijd om de fragmentatie te verminderen en door samenwerking de snelheid van innovatie in de vastgoedsector te verhogen. Dit is de volgende stap voor de sector: een samenwerking die opent voor het welzijn van de branche en daardoor voor de maatschappij, waarbij ook de beheerder innovatieve oplossingen kan bieden die ook vanuit de belegger gewenst zijn. 

Het is tijd voor actie, en tijd voor samenwerking, Sociëteit Vastgoed neemt je graag mee naar een innovatieve tijd waarin we verandering adopteren.

Reacties
Categorieën