spaansche hof
Residentieel Vastgoed
Sociëteit Vastgoed
Residentieel Vastgoed
04/23/2024
1 min
0

In Gesprek over Volkshuisvesting: Een Kritische Reflectie op Huidige Ontwikkelingen

04/23/2024
1 min
0

De recente debatten en ontwikkelingen rondom volkshuisvesting in Nederland hebben een breed scala aan standpunten en zorgen naar voren gebracht. Met het vooruitzicht van een inhoudelijk sterke avond, met culinaire verwennerijen, nodigden RE:BORN en Sociëteit Vastgoed, namens Saman Mohammadi en ondergetekende, bijzondere professionals uit de vastgoedsector bijeen in het Spaansche Hof in Den Haag.  Hoog tijd om aandacht te geven aan elkaar en daarbij inhoudelijk de huidige situatie te bespreken, kritisch te evalueren en mogelijke oplossingen te verkennen.

Analyse van Huidige Ontwikkelingen:

Het debat omtrent volkshuisvesting is recentelijk geïntensiveerd, met kritiek van diverse instellingen en belanghebbenden, zoals de Raad van State en marktexperts zoals Peter Boelhouwer en Niek Verra. Er is bezorgdheid geuit over de voorgestelde wetgeving die mogelijk negatieve gevolgen heeft voor zowel huurders als verhuurders. De vereenvoudigde voorstelling van de realiteit, als een keuze tussen het ondersteunen van verhuurders of huurders, miskent de complexiteit van de woningmarkt en kan leiden tot ongewenste uitkomsten, zoals een krimpende huurmarkt en toenemende verkoop van woningen.

Discussie en Oplossingsrichtingen:

Tijdens de interactieve gesprekken zijn verschillende aspecten van de volkshuisvesting belicht, waaronder het woningtekort, de veranderende behoeften van huishoudens, de impact van regelgeving, senioren woningen, de vraag naar betaalbare woningen en het gevoerde beleid. Er werd actief gepleit voor meer flexibiliteit en minder regelgeving, alsook voor een grotere rol van de vastgoedmarkt en industrialisatie. Snelheid in het bouwproces, en focus om de duurzaamheid van woningbouw te vergroten werden nadrukkelijk benadrukt.

Er dient daarnaast aandacht besteed te worden aan de noodzaak van een betere afstemming tussen vraag en aanbod, met name met betrekking tot de behoeften van ouderen en het belang van verduurzaming en energie-efficiëntie in de woningbouw. Het effect van te maken snelheid in vergunningsprocedures en het aanpakken van de woningnood als een urgente crisis zijn belangrijke focuspunten.

Frits Lely, Van Wijnen:
" Al is onze wetgever nog zo snel…, de waarheid achterhaalt haar wel!" En, "De enige weg vooruit is innovatie…, de wereld verandert / de markt ook."

Hans Peter Fris, Fris Real People:
" Leuke avond op een prachtige locatie in het centrum van Den Haag met inspirerende mensen en interessante kennisuitwisseling. Tot een eenduidige beeld over hoe we de huidige impasse op de (huur) woningmarkt kunnen oplossen zijn we nog niet gekomen, maar het was duidelijk dat er volop kennis en expertise aanwezig was. "

Conclusie:

De gesprekken onderstreepten opnieuw de complexiteit en urgentie van de uitdagingen op het gebied van volkshuisvesting in Nederland. Er is een dringende behoefte aan een geïntegreerde aanpak, die rekening houdt met de diverse belangen en behoeften in de samenleving. Door samen te werken aan innovatieve oplossingen en beleidsmaatregelen die snelheid, duurzaamheid en inclusiviteit bevorderen, kunnen we door naar elkaar te luisteren en het gesprek met elkaar aan te gaan blijvend streven naar het creëren van een beter evenwicht.

Claudia van Haeften
Founder Sociëteit Vastgoed

Reacties
Categorieën