vebego s van esg
Duurzaamheid
Sociëteit Vastgoed
Duurzaamheid
09/25/2023
2 min
0

Hoe ga jij met de S-factor aan de slag?

09/25/2023
2 min
0

De "S" van ESG: Het Sociale Aspect als Kritische Factor in de Vastgoedsector

In de afgelopen decennia heeft de wereld van zaken en beleggingen een verschuiving opgemerkt richting een verhoogde focus op ESG (Environmental, Social, and Governance) criteria. In de vastgoedwereld is deze trend niet te missen. Terwijl de milieudimensie (E) de voorhoede vormt vanwege urgente klimaatkwesties en het governance-aspect (G) voortdurend op de voorgrond treedt voor ethisch en transparant bestuur, wordt het sociale component (S) steeds onontbeerlijker.

De Diepte in: Wat is het Sociale Component?

Het sociale aspect van ESG omvat de verantwoordelijkheden die organisaties hebben tegenover hun interne en externe stakeholders. Denk aan werknemersrechten, gezondheid en veiligheid op de werkvloer, diversiteit en inclusie, en de algehele welzijnsbenadering. Voor de vastgoedsector betekent dit een nauwgezette evaluatie van hoe vastgoedprojecten bijdragen aan de gemeenschap en hun invloed op deze sociale parameters.

Waarom is dit essentieel voor de Vastgoedsector?

Voor vastgoedprofessionals zijn er duidelijke zakelijke argumenten om het sociale aspect serieus te nemen:

1. **Risicobeperking:** Vastgoedprojecten die de 'S' negeren kunnen te maken krijgen met weerstand vanuit de gemeenschap, negatieve publiciteit en zelfs juridische uitdagingen.

2. **Talentmanagement:** De huidige arbeidsmarkt vraagt om een duidelijk engagement voor ethiek en waarden. Een solide sociale strategie versterkt het werkgeversimago.

3. **Klantenbinding:** Vastgoedkopers en -huurders zijn steeds bewuster en kiezen voor organisaties die hun sociale verantwoordelijkheden nakomen.

4. **Efficiëntie:** Zorgen voor welzijn en rechten van alle betrokkenen bevordert een efficiënter, productiever en innovatiever werkproces.

Vastgoed en Sociale Impact: Een Verweven Realiteit

Vastgoed is inherent sociaal. Het bepaalt de contour van onze steden, wijken en gemeenschappen. Investeren in vastgoed is dan ook meer dan alleen financieel gewin. Er is een onmiskenbare maatschappelijke impact, waarbij de 'S' in ESG een kans biedt voor vastgoedontwikkelaars en -beleggers om zowel hun financiële als maatschappelijke rendement te maximaliseren.

De Praktijk: Hoe de 'S' in Vastgoed te Implementeren

Voor effectieve integratie van het sociale component in de vastgoedstrategie moet men:

1. Een grondige evaluatie uitvoeren van huidige vastgoedprojecten op sociale parameters.

2. Mogelijke verbeterpunten en sociale kansen identificeren.

3. Impact van interventies meten en rapporteren.

4. Transparant zijn in rapportage en communicatie naar alle stakeholders.

Toekomstgerichte Visie voor Vastgoedprofessionals

Samenwerking en transparantie zijn onontbeerlijk. ESG-informatie delen, proactief reageren op feedback en een langetermijnvisie hanteren die prioriteit geeft aan sociale impact, legt de basis voor succes in de vastgoedwereld.

Als conclusie, de 'S' in ESG is niet louter een bijkomstigheid. Het is een kritische component die, wanneer goed geïntegreerd, de waarde van vastgoedprojecten en -portefeuilles kan verhogen. Het biedt daarnaast een waardevolle een kans voor de vastgoedsector om een meer inclusieve, duurzame en samenwerkende toekomst te realiseren. 

Vandaag beseften en leerden we opnieuw, gesteund door de krachtige presentaties van Paul WesselsSven Bertens en de experts van Deloitte, het sturend moderatorschap van Ron van Bloois, de interviews van Claudia L. van Haeften MBA MSV, tijdens de als altijd perfecte hosting van Vebego en Roy Ploum, dat het tijd is dat vooruitstrevende, innovatieve en deskundige vastgoedprofessionals deze kans grijpen en de leiding nemen in deze essentiële transitie. Of deze te volgen en impactvol te implementeren, zoals onder grote belangstelling uiteengezet werd door Robert Jan van Hamersveld, Raad van Bestuur bij Newomij
 

#Vastgoed #ESGInnovatie #ToekomstVanVastgoed #samenwerken #realestate

Reacties
Categorieën