societeit vastgoed
Beleggen
Sociëteit Vastgoed
Beleggen
11/16/2023
2 min
0

Interactief Debat Belicht de Toekomst van Vastgoed: Een Focus op de 'S' van ESG

11/16/2023
2 min
0

Top Professionals uit de Vastgoedsector Bespreken de Uitdagingen en Kansen van Sociaal Duurzaam Beleggen

Door [Claudia van Haeften]

Datum: [16.11.2023]

Het is een cruciaal moment voor de vastgoedsector om in dialoog te treden over haar toekomst, met een speciale focus op de 'S' van Environmental, Social, en Governance (ESG) criteria. 

In een recent interactief bijzonder waardevol debat, geleid door Ron van Bloois, bij partner Vebego, gingen topexperts Jan van den Hogen, Rutger Schuur, Bas Gregoor en Roy Ploum in gesprek over de visie van dé vastgoedprofessionals op de sector. De gasten deelden hun inzichten, strategie en de voor hen van belang zijnde factoren.


Hiermee ging het team van experts van ISIS opnieuw live in discussie en besprak de concrete invulling en uitvoering van betekenisvol beleggen en ontwikkelen. De focus lag op de S van ESG vandaag, als vervolg op de eerdere sessie van 25 september jl, het sociale aspect van ESG, waarbij benadrukt werd dat exclusie en samenwerking essentieel zijn voor gewenst succes.

Actuele Marktomstandigheden en Strategieën

Het interactieve debat opende met een uiteenzetting van directeur Roy Ploum over het maken van sociale impact zoals zij dat doen bij Vebego, als steeds weer winnend duurzaam familiebedrijf, en vanaf de start 80 jaar geleden gericht op oplossingen realiseren, samenwerking en sociale impact maken, met elkaar. Dat betekent betekenisvolle banen realiseren met goede materialen, duurzame producten gebruiken, goede opleidingen bieden en ketenafspraken maken om de scope in de sector te verleggen, ook met en naar partners en leveranciers. Inclusie is daarbij enorm belangrijk.

Hoe gaan we de S kwantificeren?

Deze vraag leidde tot prikkelende stellingen die de huidige marktomstandigheden en de reacties van vastgoedprofessionals hierop belichtten. De energieke discussie draaide om de vraag hoe de sector omgaat met deze omstandigheden en welke strategieën het komende jaar zullen domineren.

De Rol van Sociaal Duurzaam Beleggen

De sprekers belichtten het belang van sociale impact binnen de vastgoedsector. Het ging niet alleen om de kwantificeerbare aspecten van beleggen, maar ook om het creëren van een positieve sociale impact, zowel in de bebouwde omgeving als in de bredere gemeenschap.

Samenwerking als Sleutel tot Succes

Een terugkerend thema in het debat was de rol van samenwerking tussen verschillende stakeholders. De experts benadrukten dat succes in de toekomst niet alleen afhangt van individuele organisaties, maar ook van het vermogen om effectief samen te werken binnen de gehele keten.

Toekomstgerichte Visie

De discussie wees tevens op de noodzaak voor een toekomstgerichte visie binnen de vastgoedsector. De sprekers riepen op tot een heroverweging van traditionele benaderingen en het omarmen van innovatieve strategieën die zowel financieel rendement als sociale waarde opleveren.

Conclusie

Het interactieve debat gaf een dynamisch en verhelderend beeld van de uitdagingen en kansen in de vastgoedsector, met een bijzondere nadruk op de 'S' van ESG. De energieke en diepgaande discussie benadrukte de noodzaak voor leiderschap, samenwerking, en een toekomstgerichte benadering om de vastgoedsector naar een duurzamere en sociaal verantwoordelijke toekomst te leiden. De hashtag #thefutureofrealestate vat de geest van het debat samen, een blik op een toekomst waarin vastgoed niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk rendeert.

Reacties
Categorieën