De kracht van keuzes
Leaders of Change
Sociëteit Vastgoed
Leaders of Change
11/03/2023
2 min
0

NLP versus Manifestatie: Het Pragmatische Pad naar Persoonlijke Groei

11/03/2023
2 min
0

Afgelopen zondag publiceerde ik mijn boek De Kracht van Keuzes.

Ik vertel je graag meer over NLP en manifesteren, omdat mij dit enorm geholpen heeft de beste keuzes te maken. daarnaast geeft het inzichten in de wijze waarop wij als Sociëteit vastgoed Consulting invulling geven aan coaching en begeleiding van professionals naar leiderschap.

NLP vs. Manifestatie: Het Pragmatische Pad naar Persoonlijke Groei

In onze onophoudelijke zoektocht naar succes en geluk, wenden velen zich tot diverse technieken zoals manifestatie en Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP). Beide methoden steunen op het principe dat onze gedachten een krachtige invloed hebben op onze realiteit. Echter, als we dieper duiken, zien we dat NLP, met zijn wetenschappelijke wortels, vaak een effectievere route biedt naar persoonlijke groei en succes dan de meer metafysisch georiënteerde praktijk van manifestatie.

NLP, verankerd in de psychologie en neurologie, biedt concrete technieken om onze gedragspatronen te veranderen en onze doelen meetbaar te maken. Dit staat in schril contrast met de meer passieve aard van manifestatie, die berust op het geloof dat intenties, los van directe actie, onze realiteit kunnen vormen.

Een treffend voorbeeld van NLP's effectiviteit is de nadruk op het verbeteren van communicatievaardigheden, wat een positieve impact heeft op alle levenssferen. Het gaat niet enkel om het aantrekken van situaties of objecten, maar om het ontwikkelen van een set vaardigheden die breed toepasbaar zijn.

De Kracht van Keuzes

Het boek "Kracht van Keuzes" vormt hier een prachtige aanvulling op. Het benadrukt het belang van het maken van bewuste keuzes en het afstappen van culturele en traditionele paden die ons niet langer dienen. Het boek moedigt aan tot het staken van het achterom kijken en het nemen van verantwoordelijkheid voor ons eigen leven - iets wat NLP ook sterk promoot.

"Kracht van Keuzes" is een persoonlijke uitnodiging om een reis te maken van zelfontdekking, waarbij ik als auteur mijn diepste inzichten met je deel. Het verhaal spreekt over de strijd die gestreden is en van een pad dat geplaveid is voor hen die kiezen voor groei en eigenwaarde. Het gaat over het overstijgen van generaties, het verbinden van toekomstige genen, en het kiezen voor een verfijnd DNA van liefde en geborgenheid.

De resonantie met NLP ligt in het besluit om actie te ondernemen. 

NLP biedt de gereedschappen; "Kracht van Keuzes" de persoonlijke getuigenis en de motivatie. Beide pleiten voor het overstijgen van onze beperkingen door de kracht van besluit en doorzettingsvermogen, door lief te hebben en te laten zien wat verder gaat dan het zichtbare.

In de praktijk gebruikt NLP technieken zoals herkaderen en visualisatie, die ook in de psychologie worden gebruikt, en het dagelijks uiten van dankbaarheid, wat een bewezen positief effect heeft op welzijn en stemming. Deze technieken worden versterkt door de persoonlijke verhalen en lessen die in "Kracht van Keuzes" worden gedeeld.

In de strijd die we dagelijks voeren, herinnert "Kracht van Keuzes" ons eraan dat we deel uitmaken van iets groters dan wijzelf. De kracht van de menselijke geest, de behoefte aan verbinding en de drang naar authenticiteit en vrijheid zijn universeel. Door NLP en de wijsheid uit "Kracht van Keuzes" te integreren, kunnen we een leven leiden dat rijk is aan betekenis, succes en geluk.

Keuzes en Kracht

NLP en "Kracht van Keuzes" leren ons dat, hoewel de weg hobbelig kan zijn, het groene licht ons altijd uitnodigt. We moeten enkel de keuze maken om te beginnen te gaan lopen en actie te nemen. Daar ontmoeten we de kracht.

Deze synergie van gedachte en actie is de belofte van een nieuw begin: een hergeboorte van mogelijkheden, waarbij ieder van ons het potentieel heeft om het leven te leiden dat we kiezen. Het enige dat vereist is, is de moed om die eerste stap te zetten.

Wil je ook ontdekken hoe mijn keuzes jou kunnen helpen? Bestel dan mijn boek:
De Kracht van Keuzes

Ik hoor graag hoe het jou handvatten en inzichten heeft geboden!

Met een hartelijke en warme groet, with kind regards, 

Sociëteit Vastgoed

 Claudia van Haeften MBA MSV
 Founder /Directeur

Reacties
Categorieën